yardımcı hakem görevleri nelerdir

hakem

Yardımcı Hakem görevleri

yardımcı hakem, günden sonra, Tahir den çok radyo ile ilgilenir oldu
babam. Isten gelir gelmez sıcak sobanın başına oturur,
radyoyu açar türkü dinlerdi. Tahir’in radyoya içten içe
ilerlediğini anlayabiliyordum. Ben bu duruma alışık oldu
ğum için radyo benim hayatımda Tahir’inki gibi büyük
bir değişikliğe sebep olmamıştı.

O gün, annem
sobayı yakarken kız kardeşlerim mut-
fakta yemek yapmakla meşgullerdi. Annem sobayı yak
tiktan sonra onların yanına geçti. Tahir İle odada yalnız
kalmıştık. Tahir, odanın içinde ağzıyla motor sesi çıkaran
rak küçük tel arabasını sürüyor, ben ise ödevimi yapmaya
çalışıyorum. Tahir, odadaki sessizliği fark edince birden
radyoya bakmaya durdu. Ocak başındaki tabureyi ayağı
nin altina alarak radyoya uzanmaya başladı.

– Tahir ne yapıyorsun, diye sordum, merakla.
– Hiç radyoyu açacağım, dedi, beni umursamadı.

Radyonun başına bir şey gelmesi benim için kâbus
olurdu. “Dur Tahir!” demeye kalmadan Tahir radyoyu
yere düşürdü. Büyük bir gürültüyle yere düşen radyo
paramparça olmuştu. Tahir tabureden iner inmez tel
arabasının başına geçip büzüldü. Yüzünde korkuyla karı
şık ancak rakibini bertaraf etmiş gibi galiplere yakışır
muzip bir ifade vardı. İçimden bir şeyler kopmuştu o an
Radyonun başında şaşkınlıktan öylece kalakalmıştım

Yardımcı Hakemlerin Görevleri

Futsal oyun karalarına göre iki yardımcı hakem (üçüncü hakem ve zaman hakemi) atanır. Zaman
hakemi ve üçüncü hakem, saha dışında orta saha çizgisi hizasında ve yedeklerin bulunduğu alan
tarafında yer alır. Üçüncü hakem oturarak veya ayakta, zaman hakemi de zaman hakemi
masasında oturarak görevini yapar.
Zaman hakemine ve üçüncü hakeme, uygun bir kronometre ve birikmiş faullerin kaydını tutmak
için gerekli olan donanımlar ilgili federasyon veya kulüp tarafından sağlanmalıdır.
İlgili federasyon veya kulüp hakemlerin görevlerini doğru yapabilmeleri için zaman hakeminin
masasını temin eder.

hakem nedir
hakem nedir

Yetki ve Görevleri

Üçüncü Hakem:

# Hakemlere ve zaman hakemine yardımcı olur,
# Maçta görev alan oyuncuların kaydını tutar,
# Hakemlerin isteğine göre topların değiştirilmesini kontrol eder,
# Oyuncuların teçhizatını kontrol eder,
# Gol atan oyuncuların forma numaralarını kaydeder,
# Bir takım görevlisi tarafından mola istendiği zaman hakemi bilgilendirir (bakınız Kural 7 –
Oyunun Süresi).
# Zorunlu bir mola verildiğini, hakemleri ve takımları bilgilendirmek için, akustik bir düdük
ile işaret verir,
# Talep edilen molaların kaydını tutar,

Yardımcı hakem nasıl olunur

# Oyunun her pozisyonunda hakemler tarafından işaret edilmiş olan birikmiş faullerin
kaydını tutar,
# Oyunun bir periyodundaki bir takımın beş birikmiş faulün zorunlu işaretini verir,
# Oyunun bir periyodundaki birikmiş beş faulü belirtir bir işareti zaman hakeminin
masasına, görülebilecek şekilde koyar,
# İhtar gösterilen veya ihraç edilen oyuncuların isimleri ve forma numaralarının kaydını
tutar,
# Her iki takımın resmi yetkililerine, oyunun her bir periyodu başlamadan önce, mola
almada kullanmak üzere bir doküman verir (aşağıdaki örnekteki gibi) eğer takımlar mola
kullanmadıysa periyot sonunda vermiş olduğu belgeleri toplar,

hakem nedir
ünlü hakem

Teçhizatını düzeltmek için sahanın dışına çıkarılan oyuncunun tekrar sahaya girmesini,
hakemin gözetimi altında olmak üzere denetler,
# Sakatlık ve benzeri bir sebeple oyun alanını terk etmiş bir oyuncunun, sahaya girmesini,
hakemin gözetimi altında olmak üzere denetler,
# Hakemlerin bir oyuncunun oyundan ihraç edilmesi hususunda bariz bir hata yapması
durumunda veya hakemin görüş alanı dışındaki alanda yapılan şiddetli hareketleri
hakemlere işaret verir,
# Teknik alanda ki ve takım sıralarında oturanların davranışlarını kontrol eder, gözlemler
ve uygunsuz davranışta bulunulması durumunda hakemlere bilgi verir,
# Oyuna dışardan müdahaleler nedeniyle meydan gelen duraklamaları ve bunların
nedenlerinin kayıtlarını tutar,

# Oyunla alakalı diğer bilgileri saklar,
# Kendisinden yapılmasının istenmesi durumunda “Futsal Oyun Kuralları ve Oyun
Kurallarının Yorumlanması ve Hakemler İçin Rehber” bölümünün bir parçası olan ve bu
kitabın “topun oyun dışı olduğu hallerde pozisyon alma” bölümünde belirtildiği şekilde
sahada yerini alır,
# Hakemin veya ikinci hakemin sakatlanması durumunda onların yerini alır.

hakem
hakem

Zaman Hakemi:

# Aşağıdaki işlemleri yapmak suretiyle müsabakanın sürelerinin Kural 7’nin maddelerine
uygunluğunu sağlar;
o Başlama vuruşu sağlandığı zaman kronometrenin doğru başlatılması,
o Topun oyun dışı olduğu zaman kronometrenin durdurulması,
o Bir taç vuruşundan, geçerli bir golden, köşe atışından, serbest vuruştan penaltı
noktasından yapılan vuruşlar veya ikinci penaltı noktasından yapılan vuruşlardan
ve hakem atışından sonra kronometreyi tekrar başlatır,
o Eğer mevcutsa, golleri, birikmiş faul sayılarını ve oyunun periyotlarını skorboarda
işler.

Yardımcı hakemler ne iş yapar

# yardımcı hakem, Üçüncü hakemin kendisini bilgilendirmesinden sonra hakemlerin kullandığı düdükten
farlı bir düdükle veya tonda işaret vererek takımların mola isteğini bildirir.
# Bir dakikalık mola zamanlarını tutar.

Hakemlerin kullandığı düdükten farklı bir düdükle veya tonda (akustik) işaret vererek
takımların mola bitimini bildirir,
# Hakemlerin kullandığı düdükten farklı bir düdükle veya tonda (akustik) işaret vererek
takımların beşinci birikmiş faulünü bildirir,
# Oyuncuların iki dakikalık oyun harici cezalarının sürelerini tutar,
# Hakemlerin kullandığı düdükten farklı bir düdükle veya tonda (akustik) işaret vererek ilk
yarı sonunu, maç sonunu veya varsa uzatma sürelerinin sonunu bildirir,
# Kendisinden istenmesi durumunda, “Futsal Oyun Kuralları Hakemler İçin Rehber” (Kural
5 – Hakemler) kitabının “topun oyun dışı olması hallerine göre pozisyon alma”
bölümünde belirtildiği gibi sahada yerini alır,
# Üçüncü hakem olmaması durumunda, üçüncü hakemin özel görevlerini üstlenir,
# Oyunla alakalı diğer bilgileri tutar veya kaydeder.

hakem nedir
hakem nedir

Bir cevap yazın