ofsayt nedir?

Ofsayt Nedir nasıl yapılır?

ofsayt, pro bağın içinde yer aldığı en uzun karbon zinciri
seçilir ve bu zincirdeki karbon sayısına denk gelen
alkanin adındaki “an” eki atlar, yerine getiril

Oglu bana en yakın uçtan başlanarak uzun zindeki
karbon atomları numaralandırılır.
Uzun zincirdeki atom ya da gruplar alkanlarda olduğu

gibi belirtilir.
Uzun zincirli üçlü bağlanan ilk karbon atomlanının
numarası belirlenir.
Uzun zincirde birden fazla uclu bag varsa alkan adinin

sonuna “diin, -triin.. gibi ekler yazılı
Molekülde çift ve Uçla bağ birlikte ve uzun zenci nin

uplanna eşit uzaklıkta ise karbon atomlarinin numa
ralandiniması çift bağın olduğu taraftan yapılır
Molekkülde çift ve üçlü bağlar birlikte ve uzun zincirde
tarih uzaklıkta ise karbon atomlarının numaralandırma
masi goklu bağlan yakın olduğu uptan başlanır. Uzun
zinoir adlandırılması her zaman alkine göre yapmıştır.

ofsayt nedir
ofsayt nedir

1. Ofsayt pozisyonu Ofsayt pozisyonunda bulunmak bir ihlal değildir.
Bir oyuncunun eğer:

o Kafasının, vücudunun veya ayaklarının herhangi bir kısmı rakip takımın yarı alanında (orta saha çizgisi hariç) ise ve o Kafasının, vücudunun veya ayaklarının herhangi bir kısmı rakip takımın kale çizgisine toptan ve sondan ikinci rakip oyuncudan daha yakın ise ofsayt pozisyonundadır. Kaleciler dahil tüm oyuncuların el ve kolları dikkate alınmaz. Bir oyuncu aşağıdaki durumlarda ofsayt pozisyonunda değildir:
• Sondan ikinci rakip oyuncu ile aynı hizada ise veya
• Son iki rakip oyuncu ile aynı hizada ise.

ofsayt nedir
ofsayt nedir

2. Ofsayt İhlali

Ofsayt pozisyonundaki bir oyuncu, takım arkadaşının topla oynadığı veya dokunduğu anda sadece aktif oyuna dahil olduğu gerekçesiyle aşağıdaki durumlarda ofsayt olarak cezalandırılır:
• Takım arkadaşının oynadığı veya dokunduğu topla
oynayarak veya topa dokunarak oyuna müdahale ederse,
• Aşağıda belirtilen durumlarda rakip oyuncuya müdahale
ederse,
• rakibin görüş açısını kapatarak topla oynamasını
engellerse,
• top için rakibiyle mücadeleye girerse,

• Yakınında bulunan topla oynamaya açıkça teşebbüs ederken bu
aksiyon rakibini etkilerse,
• Rakip oyuncunun topla oynama becerisini açıkça etkileyen bariz bir
hareket yaparsa,
veya
• Aşağıda belirtilen durumlarda, topla oynayarak veya rakip oyuncuya
müdahale ederek bulunduğu pozisyondan avantaj elde ederse,
• Top, kale direkleri, üst direk, müsabaka hakemleri veya bir rakip oyuncudan
geri döndüğünde veya sektiğinde,
• Top, rakip tarafından kasti olarak kurtarıldığında.
Ofsayt pozisyonunda bulunan bir oyuncu eğer topu bilerek oynayan bir rakip
oyuncudan alırsa (rakip oyuncu tarafından yapılan bilerek kurtarma
dışında), bu durum “bulunduğu pozisyondan avantaj elde etmek” olarak
değerlendirilmez.
Bir oyuncunun elleri/kolları hariç (kendi ceza alanında bulunan kaleci dışında)
vücudunun herhangi bir bölümüyle kaleye giden veya kaleye çok yakın geçen bir
topu durdurmasına veya durdurmaya teşebbüs etmesine “kurtarma” adı
verilir.

ofsayt nedir
ofsayt nedir

Bu durumlar aşağıda belirtilmiştir:
• Ofsayt pozisyonunda hareketli veya duran bir oyuncunun rakibinin yolunda bulunması ve onun topa doğru hareketini engellemesi halinde eğer rakibinin oynama imkanını veya top için mücadelesini etkilerse bu bir ofsayt ihlalidir, eğer bu oyuncu rakibinin yoluna doğru hareket eder ve onun ilerlemesini engellerse(örneğin rakibini bloklarsa)ihlal Kural 12 ye göre cezalandırılmalıdır.

• Topla oynama teşebbüsü ile topa doğru hareket eden ofsayt pozisyonundaki oyuncuya topla oynamadan veya teşebbüs etmeden veya rakibi ile top için mücadele etmeden önce faul yapılırsa ofsayt ihlali gerçekleşmeden olduğu için faul ile cezalandırılır.
• Halihazırda topla oynayan veya oynamaya teşebbüs eden veya rakibi ile top
için mücadele eden pozisyonundaki bir oyuncuya bir ihlal yapıldığında,
ihlal yapılmadan önce ofsayt gerçekleştiği için pozisyon ofsayt ile
cezalandırılır.

3. İhlal Olmaması

Oyuncunun topu doğrudan:
•kale vuruşu
•taç atışından veya
•köşe vuruşundan alması durumunda bir ofsayt ihlali yoktur.

4. İhlaller ve Cezalar

Bir ihlal meydana geldiğinde, ihlal oyuncunun kendi yarı alanında
gerçekleşmiş olsa dahi, hakem ihlalin yapıldığı noktadan kullanılmak
üzere bir endirekt serbest vuruş verir.

Hakemin izni olmadan oyun alanını terk eden savunma oyuncusu,
ofsayt takibi açısından, oyunun bir sonraki durduğu ana ya da savunma
yapan takım topu kendi ceza alanı dışında orta saha çizgisine doğru
oynayana kadar, kendi kale çizgisi ya da taç çizgisi üzerinde kabul
edilecektir. Eğer oyuncu oyun alanını kasten terk etmişse, top oyun dışı
olduğu ilk anda ihtar verilmelidir.

ofsayt nedir
ofsayt nedir

Bir hücum oyuncusu, aktif oyuna dahil olmamak amacıyla oyun alanı
dışına adım atabilir ya da oyun alanı dışında durabilir. Eğer bu oyuncu,
oyun durmadan önce ya da savunma yapan takım topu kendi ceza alanı
dışında orta saha çizgisine doğru oynamadan önce, kale çizgisi
üzerinden tekrar oyun alanına girer ve oyuna müdahil olursa, oyuncu
ofsayt takibi açısından kale çizgisi üzerinde kabul edilecektir. Oyun
alanını kasıtlı olarak terk eden, daha sonra hakemin izni olmadan
tekrar giren ve ofsayt ihlaliyle cezalandırılmayıp avantaj sağlayan
oyuncuya ihtar verilmelidir.

Bir cevap yazın