Basketbolda çift faul nedir

çift faul yapan basketbolcu

çift faul yaz gecelerinde, çıplak gogon alanda hep ayaz çalgını olurdu Pat Goca. Bürün günü carsıda geçirip Yukarı
Oba’daki evine dönmezdi çoğu zaman, Bulduğu uygun
bir eşikte uzanıp kalırdı Böylece. Gecenin çiğ sesini emen
teni, her sabah kaskatı olurdu. Yanı ilerlediğinde teni
ayazın sizisini daha bir hissettiğinden olacak, bunu hissettirirdi etrafına. Kendisini en akilli, onu deli zanneden kimi
Off
sergerdelerin el şakalarına, caninin çok yandıginı ifade
eden “oy oy oy!” serzenişleriyle karşılık vermesi bundan
olsa gerekti.

Harmanlılıların hayatının rengi, tadi, neşesiydi Pat
Goca. Gurbetten dönenlerin gözlerinin, köye ait ara
dikları ilk aksesuardı. Bundandır ki Harmanlıların en

sok gurbetten yeni dönenlerini severdi Pat Goca, Ismen
tanrı kendisini adam yerine koyanları. Yıllar sonra da
köyüne dönse biri, genellikle tanır, ‘hos geldin’ i eksik
etmezdi kimseden. Ahmet Abim, ilk maaşını aldığında
bir miktar para vermiş ona, bundandır ki her yaz köye
“simde “Ahmet hos geldin!” derdi bana. Ona göre, iyi
ligin ads Ahmet’ti sanki. Kasabanın delisiydi c
o ama vefa
duygusunu taşıyanların en akıllısıyım.

çift faul,  Bir oyuncuya tekrarlanması halinde teknik faule yol açabilecek bir hareketinden
ya da davranışından dolayı bir resmi uyarı verilir. Bu uyarı o takımın antrenörüne de
bildirilecek ve o takımın üyelerinin herhangi benzer hareketleri ve oyunun geri kalan
zamanı için uygulanacaktır. Bir resmi uyarı sadece top ölü olduğunda ve oyun saati
durduğunda verilecektir.

Örnek: A takımı üyesine bir uyarıverilir:
(a) Topun oyuna sokulmasına müdahale ettiğiiçin.
(b) Davranışı için.
(c) Tekrarlanması durumunda teknik faule yol açacak herhangi bir hareketi için.
Yorum: Uyarı A takımın antrenörüne de bildirilecek ve oyunun geri kalan zamanı için
A takımının tüm üyelerinin benzer hareketleri için uygulanacaktır.

çift faul yapmak
çift faul yapmak

Açıklama: Bir oyuncu atış halindeyken rakiplerine, el(ler)ini atış yapan oyuncunun
gözlerinin yakınında tutma, yüksek sesle bağırma, ayaklarını sertçe vurma ya da atış
yapan oyuncunun yakınında ellerini çırpma gibi hareketleriyle konsantrasyonunu
bozmasına izin verilmeyecektir. Atış yapan oyuncu hareketten dolayı dezavantajlı
duruma düşerse teknik faul ya da dezavantajlı duruma düşmezse uyarı verilebilir.

çift faul amacı
çift faul amacı

Çift faul nedenleri

Örnek: B1 yüksek sesle bağırarak ya da ayaklarını sertçe zemine vurarak rakibinin
dikkatini dağıtma girişiminde bulunduğunda A1 atış halindedir. Atılan şut:
(a) Başarılı olur.
(b) Başarısız olur.
Yorum:
(a) A1’in sayısı sayılır. B1’e bir uyarı verilecek ve bu uyarı B takım antrenörüne de
bildirilecektir. B takımı üyelerine benzer davranış için daha önce bir uyarı verilmişse,
B1’e bir teknik faul verilecektir.
(b) B1’e bir teknik faul verilecektir.

Açıklama: Hakemler aynı takımın aynı anda oyun sahasında 5’ten fazla oyuncu ile
bulunduğunu fark ederlerse hata, rakiplerini dezavantajlı duruma düşürmeden mümkün
olduğu kadar çabuk düzeltilmelidir.
Hakemlerin ve masa görevlilerinin işlerini doğru yaptıkları düşünüldüğünde 1 oyuncu
illegal olarak tekrar oyun sahasına girmiş ya da oyun sahasında kalmış olmalıdır. Bu
nedenle hakemler 1 oyuncunun hemen oyun sahasından çıkarılmasını istemeli ve o
takımın antrenörüne, ‘B₁’ kaydedilen bir teknik faul vermelidirler. Antrenör değişikliğin
doğru olarak yapılmasından ve oyundan çıkan oyuncunun değişiklikten sonra oyun
sahasından hemen çıkmasından sorumludur.

çift faul yapan basketbolcu
çift faul yapan basketbolcu

çift faul nasıl yapılır

Örnek: Oyun oynanırken A takımının oyun sahasında 5’ten fazla oyuncuyla yer aldığı
fark edilir.
(a) Fark edildiğinde B takımı (5 oyuncu ile) topu kontrol etmektedir.
(b) Fark edildiğinde A takımı (5’ten fazla oyuncu ile) topu kontrol etmektedir

Yorum:
(a) B takımı dezavantajlı duruma düşürülmeden oyun hemen durdurulacaktır.
(b) Oyun hemen durdurulacaktır.
Her iki durumda da illegal olarak tekrar oyuna giren (ya da kalan) oyuncu oyundan
çıkarılmalı ve A takımının antrenörüne ‘B₁’ kaydedilen bir teknik faul verilmelidir.

Açıklama: Bir takımın sahada 5’ten fazla oyuncuyla yer aldığı fark edildikten sonra bu
takımın illegal olarak giren bir oyuncusu tarafından sayı kaydedildiği ya da faul yapıldığı
da fark edilir. Tüm sayılar geçerli olacaktır ve yaptığı (ya da kendisine yapılan) faul(ler)
oyuncu faulü olarak değerlendirilecektir.

çift faul nedenleri
çift faul nedenleri

Çift faul yapmanın cezası

Örnek: Beşinci faulünden sonra B1’e oyuna girme hakkı olmadığı bildirilir. Daha sonra B1
bir yedek olarak tekrar oyuna girer. B1’in illegal girişi fark edilir:
(a) Oyunun devamı için top canlanmadan önce,
Ya da:
(b) Top A takımının kontrolündeyken top tekrar canlandıktan sonra.
(c) Top B takımının kontrolündeyken top tekrar canlandıktan sonra.
(d) B1’in tekrar oyuna girmesinin ardından topun tekrar ölmesinden sonra.
Yorum:
(a) B1 hemen oyundan çıkarılacaktır.
(b) Oyun A takımı dezavantajlı duruma düşürülmeden hemen durdurulacaktır. B1 oyundan
çıkarılacaktır.
(c) ve (d) Oyun hemen durdurulacaktır. B1 oyundan çıkarılacaktır

Bir cevap yazın